Faculties

Faculty members AMI Shishumandir School

English Department

Mrs Veena Singh (HOD)

Mrs Monika Verma
Mrs Savita Saxena
Mrs Taruna Singh
Ms Poornima Gangele
Mrs Varsha Jain
Mrs Reetu Sabhrawal
Mrs Sarita Parashar

Ms. Karishma Ahuja
Ms  Gayatri Rughwani

Ms. Narinder Kaur

 

Hindi/Sanskrit Department

Mrs Kiran Dubey (HOD)

Mrs Meera Chauhan
Mrs Babita Dubey
Mrs Arti Rathore
Mrs Arti Mishra
Mrs Jyoti Agrawal
Mrs Anju Sharma 
Mrs Shraddha Kurchaniya 

Science department

Dr Nagma Siddiqui (HOD)

Dr Meenakshi Saxena
Mr Alok Dubey
Mrs Sonia Sharma
Mr Gaurav Chandil

Ms. Akanksha Agrawal

Ms. Mohini Vyas

 

Mathematics and IT Department

Mrs Karuna Khare (HOD)

Mrs Ritu Sood
Mrs Lali Sharma
Ms Megha Tomar
Ms Deepanjali Giri
Ms Ishna Ali
Ms Sabnam Bhadoriya

Humanities and Commerce Department

Mr Om Kumar Shukla  (HOD)

Mrs Sonia Sharma
Mrs Sarita Parashar
Ms Diksha Sharma
Ms Nishtha Haswani 

Mrs. Rashmi Sharma
Ms Mansi Upadhyay 

Montessori (Pre Primary)

Mrs Shikha Puri
Mrs Archana Singha
Mrs Anita Sharma
Ms Jyoti Sengar
Mrs Harjeet Kaur

Music, Dance, Art/Craft, Library and Sports Department

Mr Manvendra Singh Chauhan
Mr Wazid Hussain
Mr Ankit Mathur
Mrs Swati Revadikar
Mrs Rani Sharma
Mrs Neetu Shrivas

Mrs Jyoti Jha (Probationary)

Special Educator

Mrs Rakhi Ashthana

Dr Yashi Jain counselor (part time)